Кострома, август 2002 г, Храм Святого Митрополита Тихона

Объект: Кострома,август 2002 г, Храм Святого Митрополита Тихона

Фото: Храм Святого Митрополита Тихона